Списки детей зачисленных в ДОУ

Списки детей зачисленных в 2015 году

Списки детей зачисленных в 2016 году

Списки детей зачисленных в 2017 году

Списки детей зачисленных в 2018 году:

Прозоров А. от 01.02.2018 №4/Д

Кузнецова В. от 20.02.2018 №6/Д

Смолин Г. от 21.03.18 №8/Д

 Дроздецкая Е. от 27.03.18 №9/Д
Голубятникова З. от 14.06.2018 №19/Д
Бадритдинова А. от 13.06.2018 №18/Д
Рыков А. от 13.06.2018 №18/Д
Миниахметова М. от 08.06.2018 №17.1/Д
Меньшиков М. от 08.06.2018 №17/Д
Мухин Н. от 06.06.2018 №16/Д
Любимцева В. от 06.06.2018 №16/Д
Малицкий Е. от 04.06.2018 №15/Д
Панькова С. от 31.05.2018 №14/Д
Энгельман Т. от 07..05.2018 №12/Д
Янмурзина А. от 19.06.2018 №21/Д
Козловская Я. от 19.06.2018 №21/Д
Чуксина А. от  19.06.2018     №21/Д
Чалин Т. от 19.06.2018 №21/Д
Грищенко Т. от 19.06.2018 №21/Д
Луговской В. от 19.06.2018 №21/Д
Уфимцев Р. от 19.06.2018 №21/Д
Парц Я. от 19.06.2018 №21/Д
Абросимов Я. от 19.06.2018 №21/Д
Габитова М. от 19.06.2018 №21/Д
Короткова В. от 19.06.2018 №21/Д
Гиниатуллина А. от 19.06.2018 №22/Д
Иванов Е.  от 19.06.2018 №22/Д
Бутманова В.  от 19.06.2018 №22/Д
Аркаеву А. от 19.06.2018 №22/Д
Лаврентьев М. от 19.06.2018 №22.1/Д
Дудкина А. от 19.06.2018 №22.1/Д
Яресько В. от 19.06.2018 №22.1/Д
Шардыко Р. от 19.06.2018 №22.1/Д
Леонова Д. от 21.06.2018 №23/Д
Шапенкова С. от 21.06.2018 №23/Д
Троценко А. от 21.06.2018 №23/Д
Аксёнов Е. от 21.06.2018 №23/Д
Костенко А. от 21.06.2018 №23/Д
Кисилёва С. от 25.06.2018 №24/Д
Михайлов Е. от 25.06.2018 №24/Д
Редреев В. от 25.06.2018 №24/Д
Купцова А. от 25.06.2018 №24/Д
Кузнецов А. от 25.06.2018 №24/Д
Габдрахимов М. от 26.06.2018 №26/Д
Уткин О. от 27.06.2018 №27/Д
Сушков А. от 02.07.2018 №28.1/Д
Ковальчук Ю. от 02.07.2018 №28.1/Д
Шепетов М. от 02.07.2018 №28.1/Д
Шепетова Д. от 02.07.2018 №28.1/Д
Бабушкин М. от 02.07.2018 №28.2/Д
Зворыгина С. от 02.07.2018 №28.2/Д
Маркова Е. от 02.07.2018 №28.2/Д
Маркова Е. от 02.07.2018 №28.2/Д
Сучилина О. от 09.07.2018 №29/Д
Пох Д. от 10.07.2018 №30/Д
Баймухаметова А. от 10.07.2018 №30/Д
Дайнеко А. от 23.07.2018 №32/Д
Жданова М. от 24.07.2018 №33/Д
Костромитин А. от 01.08.2018№34.1/Д
Адер А. от 01.08.2018№34.1/Д
Фролова А. от 06.08.2018 №36/Д
Криворотов Е. от 06.08.2018 №37/Д
Трегубов Е. от 13.08.2018 №40/Д
Дюгуров И. от 14.08.2018 №41/Д
Качанов В. от 14.08.2018 №41.1/Д
Цветков Д. от 15.08.2018 № 42/Д
Машкина В. от 29.08.2018 №45/Д
Машкина М. от 29.08.2018 №45/Д
Большанова Е. от 31.08.2018 №46/Д
МатусАгилера М. от 01.09.2018 №46.1/Д
Смирнова К. от 01.09.2018 №46.1/Д
Нуреев И.от 01.09.2018 №46.1/Д
Токарева П. от 01.09.2018 №46.1/Д
Тимошенко Е. от 01.09.2018 №46.1/Д
Кудинова А. от 01.09.2018 №46.1/Д
Панкова С. от 03.09.2018 №47.1/Д
Цымбалов С. от 04.09.2018 №48/Д
Добрянский А. от 04.09.2018 №48/Д
Лаганов А. от 04.09.2018 №48/Д
Магасумова С. от 07.09.2018№49/Д
Борисов Д. от 07.09.2018№49/Д
Туркеева В. от 11.09.2018 №51/Д
Лаврова В. от 13.09.2018 №52.1/Д
Щичко М. от 24.09.2018 №56/Д
Чеботкова А. от 24.09.2018 №56.1/Д
Мульнючкина Е. от 27.09.2018 №58/Д
Доронина Е. от 01.10.2018 №59/Д
Чепурных В.  от 01.10.2018 №59.2/Д
Самойлова Е. от 19.10.18 №62/Д
Салемгареева М. от 19.10.2018  №62.1/Д
Бондарева А. от 19.10.2018  №62.1/Д
Перминова П. от 01.11.2018 №65/Д
Мигович П. от 07.11.2018 №66/Д
Мучкина В. от 14.11.2018 №68/Д
Мельникова М. от 06.12.2018 №70/Д
Маняпова А. от 06.12.2018 №70/Д
Чернышева А. от 11.12.2018 №71/Д

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *